Reklama prasowa

Dzięki wielkiemu zróżnicowaniu na rynku prasy mamy możliwość dotarcia z informacją o produkcie do konkretnej grupy odbiorców. Reklamę prasową można zamieszczać w magazynach, czasopismach oraz gazetach. Jest to jeden z najlepszych sposobów komunikownia się pojedyńczych jednostek lub przedsiębiorstw z rynkiem.

Samo zamieszczenie reklamy w prasie nie gwarantuje sukcesu. Aby zainteresować czytelnika, musimy zadbać o odpowiednią kompozycję, a przede wszystkim chwytliwe i łatwe do zapamiętania hasło. Tylko wtedy mamy pewność, że nasza reklama utrwali się w świadomości odbiorcy.

Przygotowując reklamę prasową należy pamiętać, że musi być ona na tyle dobra, abyśmy mieli możliwość ponawiania jej przynajmniej przez kilka kolejnych numerów.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE: