Logo i branding dla fundacji Aktywny Stęszew

Logotyp i opracowanie brandingu dla lokalnej fundacji

Logo opiera się na literach "a" i "S" oraz szarfie gimnastycznej, która sugeruje jej swobodny, kreatywny charakter działalności. Fundacja jest stymulatorem działań mieszkańców dla jej zintegrowania, pobudzenia różnych aktywności np. sportowych, artystycznych, społecznych, itp.

 

Branding AS 8Branding AS 1Branding AS 2Branding AS 5Branding AS 4Branding AS 7